بروزرسانی : 1400/06/21 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
صدور اولیه

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) اصل شناسنامه سرپرست

پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.

ت) تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.

ث) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

ج) معرفینامه کتبی از مؤسسه بیمه گزار (جهت طلاب و روحانیون)

چ) فیش پرداخت حق بیمه (در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائه فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد).

ح) هزینه صدور دفترچه

خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

تمدید

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)

ب) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن ذکور بالای 18 سال و ارائه گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت اشتغال به تحصیل

پ) تأئیدیه مؤسسه بیمه گزار (در صورت تمدید قرارداد)

ت) فیش هزینه صدور دفترچه

ث ) فیش پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت از طرف بیمه شده

چ) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

تعویض

الف) ارائه دفترچه قبلی.

ب‌) فیش هزینه صدور دفترچه ( طبق شرایط قرارداد )

پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

ت) رویت اصل شناسنامه فرزندان انلث بالای 18 سال الزامیست.

ابطال

الف) ارایه نامه مکتوب ازمؤسسه بیمه گزار و اعلام علت ابطال (علت منطبق با قوانین و ضوابط)

ب) ارائه دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

المثنی

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب‌) ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل

پ) فیش هزینه صدور دفترچه (طبق شرایط قرارداد)

ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال