بروزرسانی : 1400/06/21 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
کلیه اتباع ایرانی متقاضی بیمه ساکن در شهر و فاقد پوشش بیمه درمان

*  بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، متقاضیان پوشش بیمه سلامت همگانی رایگان، تا پایان شهریورماه سال 1400 بدون انجام ارزیابی وسع و با اعتبار شش ماهه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
 

 

کلیه اتباع ایرانی متقاضی بیمه می توانند با پرداخت حق بیمه کامل و یا پرداخت بر اساس نتیجه ارزیابی وسع  تحت پوشش بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی قرار گیرند.

چنانچه متقاضی، مایل به پرداخت حق بیمه کامل یک ساله برای خود و افراد خانواده اش باشد، می تواند با مراجعه به دفتر پیشخوان و یا آدرس اینترنتی eservices.ihio.gov.ir/isc‏ از طریق دریافت دفترچه بیمه ایرانیان با رعایت دوره 10 روز انتظار وامکان مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد سازمان، به مدت یکسال تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد. 

چنانچه متقاضی تمایل به استفاده از یارانه دولت در پرداخت حق بیمه را داشته باشد: می باید با مراجعه به آدرس اینترنتی eservices.ihio.gov.ir‏/isc و یا با مراجعه به دفتر پیشخوان نسبت به ثبت نام جهت ارزیابی وسع اقدام نماید.پس از ثبت نام پیامک اطلاع رسانی و تاریخ تقریبی مراجعه وی به دفتر پیشخوان ارسال می شود.

پس از دریافت پیامک اعلام نتیجه ارزیابی وسع:

اول:

چنانچه  در گروه اول قرار گیرد (دهک های 1،2،3 ) مشمول استفاده  صد درصد از یارانه بیمه، برخورداری از بیمه بصورت رایگان خواهد گردید و بدون رعایت دوره 10 روز انتظار، با دریافت دفترچه بیمه سلامت همگانی برای خود و افراد خانواده برای مدت یکسال از مزایای بیمه سلامت در بخش دولتی و دانشگاهی بر خوردار خواهد شد. ضمناً مشمولین  گروه اول می توانند بر مبنای خود اظهاری و پرداخت پنجاه درصد حق بیمه جهت خود و سایر افراد خانواده و بدون رعایت ده روز انتظار، دفترچه بیمه ایرانیان با امکان استفاده از خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی طرف قرارداد دریافت نمایند.

دوم:

چنانچه متقاضی، بر اساس اعلام نتیجه ارزیابی وسع، در گروه دوم ( دهک4) و مشمول پرداخت پنجاه درصد حق بیمه گردد، بدون رعایت دوره انتظار 10 روزه می تواند  پس از پرداخت حق بیمه یکساله بابت خود و افراد خانواده از مزایای بیمه ایرانیان در بخش های دولتی و خصوصی طرف قرارداد، بهره مند گردد. در صورت اعتراض به نتیجه ارزیابی وسع، پس از طی دوره یک ماه و اعلام نتیجه مجدد، برقراری بیمه برای وی امکانپذیر خواهد گردید.

سوم:

چنانچه متقاضی بر اساس اعلام نتیجه ارزیابی وسع، مشمول گروه سوم (دهک 5و6) گردد ملزم به پرداخت صد درصد حق بیمه سرانه می باشد و در صورت درخواست بازنگری نتیجه ارزیابی وسع  دفترچه بیمه برای وی صادر نخواهد شد. ولی در صورت تکمیل فرم تعهد با پرداخت پنجاه درصد حق بیمه می تواند نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایند.

چهارم:

چنانچه متقاضی بر اساس اعلام نتیجه ارزیابی وسع، در گروه سوم ( دهک 7)  قرار گیرد، مشمول پرداخت صد در صد  حق بیمه سرانه و با برخورداری از امکان درخواست بازنگری نتیجه ارزیابی وسع می گردد (تا اعلام نتیجه بازنگری ارزیابی وسع )دفترچه بیمه صادر نخواهد شد. در صورت پرداخت صد درصد حق بیمه برای خود و خانواده و طی دوره 10 روز انتظار جهت دریافت خدمت، برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

پنجم:

چنانچه بر اساس نتایج ارزیابی وسع ، متقاضی در  گروه سوم ( دهک 8و9و10)  قرار گیرد مشمول پرداخت صد درصد  حق بیمه سرانه و بدون امکان درخواست بازنگری نتیجه ارزیابی وسع می شود.

بیمه ایرانیان شامل چه کسانی می شود؟

به کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه ساکن در شهر،  که از طریق پرداخت حق بیمه تحت پوشش این نوع بیمه قرار می گیرند،  اطلاق می شود.

آیا افرادی که متقاضی استفاده از خدمات درمانی صندوق بیمه ایرانیان و سلامت همگانی می باشند می توانند در سایر سازمانهای بیمه گر (تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،کمیته امداد و...) بیمه فعال داشته باشند؟

خیر. ملزم به ابطال یک دفترچه بر مبنای شیوه نامه رفع همپوشانی مابین سازمان های بیمه گر پایه می باشند.

افراديكه فاقد هر گونه  پوشش بیمه‌ای هستند و مادرشان تحت تکفل برادرشان مي باشد آيا می‌توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

اگر این افراد بالای ۱۸ سال باشند می‌توانند هر کدام به شکل انفرادی در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند اما اگر سن آن‌ها پایین تر از ۱۸ سال باشد حتماً باید تحت تکفل پدر یا مادر بیمه شوند در صورت عدم امکان بیمه شدن به همراه والدین بیمه ایشان با ارائه مدارک مبنی بر پوشش بیمه ای والدین ، در این سازمان امکان پذیر است .

آیا کسانی که از بیمه سایر سازمانهای بیمه گر برخوردارند، می توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

در صورت برخورداری از بیمه درمان یک سازمان بیمه گر ، بهره مندی از بیمه این سازمان امکان پذیر نیست.

افرادي كه داراي هيچ نوع بيمه اي نيستند چگونه می توانند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند؟

افرادي كه هيچ نوع پوشش بيمه اي نداشته باشند مي توانند تحت پوشش يكي از بيمه هاي زير قرار گيرند .

الف) در صورت حداقل شش ماه سكونت در روستا يا شهرهايي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر ، تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير

ب) در صورت پرداخت حق بيمه مربوطه، به صورت خانوار تحت پوشش بيمه ايرانيان و برمبنای نتیجه ارزیابی وسع و برخورداری از صد درصد تخفیف حق بیمه ، بیمه سلامت همگانی

ج) در صورتي كه والدين و يافرزندان آنان كارمند باشند تحت پوشش بيمه صندوق كارمندی  مي توانند قرار گيرند.

چنانچه فردی در زمان عدم اشتغال از پوشش بیمه سلامت همگانی بهره مند گردیده باشد در صورت اشتغال به کارو برخورداری از بیمه محل اشتغال آیا  بیمه سلامت  وی حذف خواهد شد؟

بله . با توجه به شیوه نامه همپوشانی فرد باید بیمه سلامت را ابطال و دفترچه از محل کار (اشتغال به کار منجر به پوشش بیمه ای ) دریافت نماید.

مدت استفاده از بیمه ایرانیان به چه میزان است؟

اعتبار این نوع بیمه یکساله است .

آیا بیمه سلامت همگانی بیمه تکمیلی به حساب می‌آید یا بعد از این بیمه افراد باید بیمه تکمیلی هم داشته باشند؟

خیر. همه مردم می‌توانند یک بیمه تکمیلی داشته باشند اما بیمه سلامت تنها یک بیمه پایه به حساب می‌آید و محدودیتی برای بیمه تکمیلی وجود ندارد.

چه افرادی نمی توانند در بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

بیمه سلامت همگانی شامل افرادی می شود که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای از طرف سازمانهای بیمه گر (تامین اجتماعی ، کمیته امداد ، نیروهای مسلح و ...) و یا دیگر صندوقهای بیمه ای سازمان ( کارکنان دولت، سایراقشار ، روستائیان و ایرانیان) باشند

چرا برخي افراد كه متاهل هستند به هنگام ثبت نام سامانه بیمه سلامت همگانی با این پیغام که «شما نمی‌توانید در سامانه ثبت نام کنید زیرا تحت تکلف پدرتان هستید» روبرو مي شوند؟

چنانچه فرزندان قبل از ازدواج تحت پوشش بیمه پدر قرارداشته باشند و پس از ازدواج نسبت به ابطال دفترچه از سوی پدر اقدام ننموده باشند با این پیغام مواجه می شوند. لذا ضروریست به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد سازمان جهت ابطال دفترچه قبلی مراجعه نمایند .

افراديكه فاقد هر گونه بیمه‌ای بوده و مادرشان تحت تکفل برادرشان مي باشند آيا می‌توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

اگر این افراد بالای ۱۸ سال باشند می‌توانند هر کدام به شکل انفرادی در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند اما اگر سن آن‌ها پایین تر از ۱۸ سال باشد حتماً باید تحت تکفل پدر یا مادر بیمه شوند در صورت عدم امکان بیمه شدن به همراه والدین بیمه ایشان با ارائه مدارک مبنی بر پوشش بیمه ای والدین در این سازمان امکان پذیر است .

آیا برخورداری از  بیمه سلامت بعد از سی سال مشمول دریافت حقوق مستمری باز نشستگی می شود؟

برخورداری از بیمه سلامت محدود به دریافت خدمات درمانی و سلامت فرد در یک دوره معین بر مبنای پرداخت حق بیمه مصوب در هر صندوق می باشد و لذا با توجه به فقدان کسورات بازنشستگی ، مستمری بازنشستگی نخواهد داشت .

آیا امکان ویرایش اطلاعات درسامانه بیمه سلامت همگانی وجود دارد؟

در صورت ثبت اشتباه اطلاعات هویتی مانند نام و نام خانوادگی و ... با مراجعه به دفاتر پیشخوان می توان نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نمود.

كساني كه در سالهای خیلی دور بیمه بوده اند و شماره بیمه خود را در اختیار ندارند، برای ثبت نام در سامانه بیمه سلامت چه بايد بكنند؟

در حال حاضر با توجه به منسوخ شدن شماره بیمه ، افراد با ارائه شماره ملی می توانند به سوابق بیمه ای خود با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد دسترسی یابند .

مادری كه بیمه زنان سرپرست خانوار است آیا بیمه سلامت شامل او می‌شود یا خیر؟

بیمه سلامت به کسانی تعلق میگیرد که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای از سوی دیگر سازمانهای بیمه گر باشند

كساني كه بعد از ثبت نام در سامانه بیمه سلامت همگانی کد رهگیری دریافت نکرده اند، چگونه می‌توانند متوجه شوند ثبت نامشان انجام شده است؟

پیغام « اطلاعات شما در سامانه موجود میباشد» ظاهر می گردد که نشانه ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه می باشد با ورود مجدد به سیستم .

آیا افرادی که بیمه روستایی دارند می‌توانند جهت بیمه سلامت همگانی ثبت نام کنند؟

خیر.

در صورتیکه فرد جدیدی به خانواده اضافه گردد و یا در هنگام ثبت نام فردی جا مانده باشد چه باید کرد؟

با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد با سازمان و یا با ورود به سامانه و استفاده از منوی "عضو جدید" میتوان فرد جدید را اضافه نمود.