بروزرسانی : 1400/06/21 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
صندوق روستائی

روستایی به شخصی گفته میشود که در روستا سکونت داشته باشد و تأیید آن توسط خانه بهداشت و یا شورای اسلامی شهر و روستا صورت پذیرد.صندوق روستایی به دوقسمت تقسیم می شود: 1) روستاییان بیمه پرداز
2) روستاییان( بدون پرداخت حق بیمه)

*  براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، متقاضیان پوشش بیمه رایگان در صندوق روستاییان، تا پایان شهریورماه سال 1400 بدون انجام ارزیابی وسع و با اعتبار شش ماهه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
 

روستاییان بدون مشارکت در پرداخت حق بیمه:

نحوه دریافت پوشش بیمه روستاییان(بدون مشارکت در پرداخت حق بیمه):
مراجعه به دفتر پیشخوان
تقاضای انجام ارزیابی وسع
دریافت پیامک جهت مراجعه مجدد به دفتر پیشخوان با مضمون پوشش بیمه رایگان
مراجعه مجدد به دفتر پیشخوان
دریافت دفترچه رایگان با اعتبار دو ساله و رعایت نظام ارجاع 

محل دریافت دفترچه:

الف) جهت صدور اولیه / تعویض / ابطال و المثنی دفترچه از طریق ادارات بیمه / دفاتر پیشخوان/دفاتر پست طرف قرارداد(ict)

روش شناسايی روستايیان:

روستائی به کسانی اطلاق میگردد که در روستا اقامت داشته ، خود و افراد تحت تکفل ایشان دارای پرونده سلامت فعال در خانه بهداشت روستا باشند.

روش شناسايی عشایر:

تأیید اداره امور عشایر استان بر فرم بيمه نامه

روشهای شناسایی ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر: وجود هر یک از شرایط ذیل میباشد:

1ـ ارائه یکی از قبض های آب، برق،گاز،تلفن 2ـ سند مالکیت یا اجاره نامه تأیید شده از طریق شورای محل، مشاورین املاک یا نیروی انتظامی
3- تائیدیه مرکز بهداشتی درمانی روستایی یا شورای شهر زیر 20 هزار نفر
الف) چنانچه یکی از والدین در قید حیات باشد می تواند نسبت به بیمه نمودن فرزند اقدام نماید و اگر هر دو نفر در قید حیات نباشند سرپرست حال حاضر ایشان با تایید خانه بهداشت یا شورای محل بعنوان بیمه شده اصلی قلمداد می گردد و فرزندان زیر 18 سال تبعی محسوب میشوند.
ب) در صورتیکه سرپرست بیمه شده روستایی نباشد، مي تواند با امضاء بيمه نامه نسبت به بیمه نمودن فرزندان زیر 18 سال اقدام نماید. لازم به ذکر است که فرزند بزرگ تر تحت عنوان سرپرست تعیین می گردد.
پ) رعایت شرط خانوار در بیمه روستائی همانند سایر صندوقها الزامی است. در صورتیکه هر یک از اعضای خانواده ساکن در روستا نباشند با تأییدیه شورای اسلامی و خانه بهداشت صدور دفترچه برای سایر اعضاء بلامانع خواهد بود.
ت) كارگران فصلي كه در فصل كار از روستا خارج مي گردند در صورت تأييد خانه بهداشت و شوراي اسلامي مبني بر سكونت در روستا در صورت عدم بهره مندی از سایر بیمه ها مي توانند در صندوق بيمه روستاييان تحت پوشش قرار گيرند.
ث)در صورتیکه تبعۀ خارجی با خانم ایرانی ازدواج نماید و صاحب فرزند شود، فقط خانم ایرانی و فرزندان در صورت دارابودن شناسنامه ایرانی می توانند دفترچه بیمه درمان روستایی دریافت نمایند.
ج) چنانچه زن تبعۀ خارجی با مرد ایرانی ازدواج نماید در صورت داشتن شناسنامه ایرانی می توانند دفترچه بیمه درمان روستایی دریافت نماید.