بروزرسانی : 1398/11/02
جستجو
Menu

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت پاسخ به استعلام بیمه پایه سلامت/19011068101
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال به صورت شبانه روزی و در تمامی ایام سال
زمان تحویل درخواست ساعت اداری
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت در خواست توسط مراکز پذیرش بیمارستانهای دولتی- دانشگاهی- داروخانه ها- مراکز بهداشتی درمانی- سامانه نسخه الکترونیک- سامانه بیمه گری
نحوه تحویل خدمت و مکان آن پاسخ استعلام وضعیت هویت و بیمه شخصی
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت آحاد جامعه
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز مطابق با تعرفه مصوب
مراحل انجام کار در مراکز مجهز به سرویس استحقاق سنجی (مراکز پذیرش بیمارستانی- داروخانه و ...)پس از ثبت کد ملی فرد مراجعه کننده، سرویس در پاسخ هویت و وضعیتندوق بیمه متقاضی را بعنوان پاسخ استعلام اعلام می نماید.
مدارک مورد نیاز ارائه کد ملی

فرم نظر سنجی