بروزرسانی : 1398/11/02
جستجو
Menu

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت ارائه قیمت داروهای در تعهد سازمان بیمه سلامت/19011066000
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال شبانه روزی
زمان تحویل درخواست شبانه روزی
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت mdp.ihio.gov.ir
نحوه تحویل خدمت و مکان آن mdp.ihio.gov.ir
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت موسسات درمانی طرف قرار داد و بیمه شدگان سازمان
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز رایگان
مراحل انجام کار
  1. ورود به سامانه
  2. اعمال فیلترهای لازم
  3. ارائه قیمت
مدارک مورد نیاز ندارد

فرم نظر سنجی